دسته: تربیت فرزند

دوران بلوغ
تربیت فرزند, مطالب آموزشی

دوران بلوغ

✳✳در دوران بلوغ هوای فرزندتان را بیشتر داشته باشید یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نوع رفتار فرزندان در سن بلوغ همراهی والدین به‌خصوص پدر با آنهاست‌.شاید این تصور غلط باعث...

0
2018/07/23