خانواده

خانواده

💞 خلق و تداوم یک رابطه
زناشوییِ مطلوب نیاز به:

✧ تلاش
✧ خلاقیت
✧ نگرش متفکرانه
✧ همکاری مشترک
✧ تفاهم قابل‌ ملاحظه‌
✧ و آموزش پیش از ازدواج دارد.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید