ارتباط با فرزند

ارتباط با فرزند

✍ سرمشق خوبی برای کودکان باشید؛ چرا که فرزندان با چشم‌ها و گوش‌های باز متوجه شما هستند و صداقت، وفاداری، محبت، گفتار، رفتار پسندیده را از شما سرمشق می‌گیرند


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید