کسب و کار

کسب و کار

با تشویق، یک مدیر پرجذبه شوید: یکی از نکته‌های مهم در مدیریت سازمانی که در بهینه بودن فعالیت‌های یک مجموعه تاثیر زیادی می‌گذارد، تشویق کارمندان است. متاسفانه در سیستم‌های اداری ما اغلب مچ افراد را هنگام فعالیت‌های منفی و اشتباه می‌گیرند و به آنها تذکر داده می‌شود، اما دیدن و تشویق افرادی که کارشان را درست انجام می‌دهند، یکی از کارهای تاثیرگذار در روند کیفیت فعالیت‌ها و راندمان کاری یک مجموعه است. داشتن این رویکرد باعث می‌شود کارمندان احساس بهتری داشته باشند و انگیزه زیادی به آنها می‌دهد.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید