کسب و کار

کسب و کار

روزهای آغازین شروع یک کسب و کار، روزهای تلاش افراد برای کار و کسب تازه‌شان است و تنها در آن زمان، انگیزه‌ها خودجوش و زنده هستند؛ اما بعد از گذشت زمان، کارآفرینان تازه‌کار تسلیم می‌شوند؛ اما شما زمانی در کارتان موفق می‌شوید که بعد از شکست و اشتباهات کاری متوقف نشوید و فعالیت کنید. تکرار اشتباهات، اتفاق ناراحت کننده‌ای نیست! بلکه در هر اشتباه باید نکته جدیدی را یاد بگیرید و دیگر تکرارش نکنید. برای اینکه در تجارت‌تان سوددهی داشته باشید، قبل از هر چیز بهتر است دست به کاری بزنید که به آن علاقه دارید.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید