ارتباط با فرزند

ارتباط با فرزند

⚡ اگر به کودکتان به صورت
شرطی محبت کردید:
اگه بچه خوبی باشی،
اگر غذاتو بخوری و…

در نوجوانی هم او برای شما شرط می‌گذارد؛
اگه موتور بخری،
اگه دوچرخه بگیری و…


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید