راهکار های مطالعه

راهکار های مطالعه

✳✳دو عادت غلط در مطالعه برای کنکور

🔸بلند خواندن
اگرچه بلند خواندن تأثیرمثبتی بر روی تمرکز دارد اما باعث می‌شود شما انرژی زیادی مصرف کنید و زود خسته شوید و این خستگی راندمان مطالعه‌ شما را پایین می‌آورد و میزان ساعت مطالعه‌ مفیدتان کم خواهد شد .
🔸راه رفتن هنگام مطالعه
این کار باعث می‌شود بخشی از فعالیت مغزتان صرف حفظ تعادل شود و عملاً بخشی از توان مغز را برای یادگیری از دست می‌دهید.کم‌تر شدن تمرکز و صرف انرژی از دیگرمعایب راه رفتن در حین مطالعه است ؛ درنتیجه با توجه به دلایل گفته‌شده این کار باعث کاهش ساعت مطالعه‌ مفید می‌شود.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید