ارتباط با فرزند

ارتباط با فرزند

زمانی که شما فرزندتان را صحیح تربیت نمی‌کنید، این وظیفه خطیر را برعهده اطرافیان فرزندتان قرار می‌دهید

اگر شما برای کودک‌تان الگوی نباشید، دیگران الگو خواهند بود.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید