چشم انداز داشته باشید

چشم انداز داشته باشید

🔭 چشم‌انداز بلندمدت داشته باشید.

✅ اگر ندانید به کجا می‌روید، به نتیجه نمی‌رسید. این موارد می‌تواند شامل گرفتن ارتقای شغلی، تغییر شغل یا شروع کسب و کار جدید باشد. قبل از اینکه به تعیین اهداف کوتاه‌مدت خود بپردازید، اول از همه چشم‌انداز بلندمدتی که از آن موفقیت دارید، یادداشت کنید.
✅ “سعی کنید که همیشه تصویر واضحی از چیزهایی که می‌خواهید، داشته باشید.” این کار سبب می‌شود یک قدم از دیگران جلوتر باشید.

✅ برای مثال اگر می‌خواهید اهداف شرکت‌تان را تعیین کنید، حتماً مشخص کنید که می‌خواهید شرکت‌تان در پنج سال آینده از نظر کاری، عملکرد و موقعیت در چه شرایطی باشد. این کار به حفظ انگیزه و هماهنگی در تیم کاری شما کمک می‌کند.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید