مدیریت زمان

مدیریت زمان

⏱ مدیریت_زمان ، دشمن استرس

یکـی از دلایلی که باعـث بروز استرس در افـراد می‌شـود،
نداشتـن مـدیریت زمـان است. وقـتی افـراد به‌ درستـی از
زمان خود استفاده نکنند و برای اوقات خود برنامه‌ریزی
نداشته باشند بروز استرس طبیعی است.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید