موفقیت تحصیلی

موفقیت تحصیلی

📝 روزهای آخر امتحانات = فرسودگی تحصیلی و راه مقابله با آن

✨ فرسودگی تحصیلی هم، درست مانند فرسودگی اشیا یا بدنِ ما خسته‌کننده است: لحظاتی که برای یادگیری یک صفحه بیشتر از کتابی که فردا امتحانش را داریم، جانمان به لبمان می‌رسد. اما مانند هر مسئله‌ی دیگری روی این کره‌ی خاکی، فرسودگی تحصیلی هم راه‌حلی دارد؛ با تمرکز بر عادت‌های بلند‌مدت و تغییردادن آنها می‌توانیم یادگیری‌مان را بهبود ببخشیم.

🔓 نکته‌ی کلیدیِ این روش بسیار ساده است: از کمّیت کم کنید و بر کیفیت بیفزایید؛ به‌جای اختصاص‌ دادن ساعات طولانی به مطالعه‌ای بدون خروجی، ساعاتی باکیفیت و پربهره را جایگزین کنید.
📎 ساعات مشخص و دقیقی برای مطالعه تعیین کنید و در برنامه‌‌ریزی خود جایی برای سایر کارها و استراحت و … نیز بگذارید؛
📎 بخش‌ها و فعالیت‌های غیرمفیدِ مطالعه را پویا و با بازده کنید؛
📎 در محیطی آرام و بدون حواس‌پرتی مشغول به مطالعه شوید.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید