مهدی عدالتیان

مهدی عدالتیان

- عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگ بیان معرفت - مدیر فرهنگی مؤسسه خیریه ام الائمه و مراکز مختلف بسیج و مدارس علمیه و ... تولیدات فرهنگی: کتاب ، نرم افزار ، مقالات ، سایت نامه ای به خواهرم –10 عامل خوشبختی – چرا عزاداری – نامه ای به جوان در آستانه ازدواج و ... تاکنون 13 کتاب و تعداد زیادی مقاله و سی دی آماده و عرضه شده است تخصص و مهارت ها تربیت مربی جهت کلاس های خانواده ، ازدواج و ... تربیت مربی جهت تبلیغ ، تفسیر و کلاسهای تشکیل و اداره کلاس های فوق ارائه طرح های فرهنگی جهت اداره فعالیت های مختلف در سطوح شهر بیشترین فعالیت های اینجانب تبلیغ و اداره مجالس مذهبی ، تألیف کتاب تشکیل جلسات تربیت مبلغ ، ایجاد و اداره برخی مؤسسات فرهنگی – تدریس در کلاسهای فرهنگی سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات اسلامی- تدریس دروس حوزوی- تدریس تفسیر و اخلاق – تربیت مربی در دانشگاه – اداره برخی کلاسهای بسیج.